Архив тегов | Ştefan Vodă

Sergiu Bacalov, Documente referitoare la şleahticii polonezi din satul Copceac, ţinutul Ackerman (acum raionul Ştefan Vodă). Neamurile Gorcinschi, Daşchevici şi Golinschi // Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii, vol. 1, Chişinău, 2017, p. 37-57. ISBN 978-9975-76-207-6. ISBN 978-9975-76-208-3.

Sergiu Bacalov, Documente referitoare la şleahticii polonezi din satul Copceac, ţinutul Ackerman (acum raionul Ştefan Vodă). Neamurile Gorcinschi, Daşchevici şi Golinschi // Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii, vol. 1, Chişinău, 2017, p. 37-57. ISBN 978-9975-76-207-6. ISBN 978-9975-76-208-3.

download pdf

11111111

Studii de istorie şi sociologie, vol. 2, Istorie orală şi folclor. Coordonator: Sergiu Bacalov, Chişinău, 2016, 56 p. ISBN 978-9975-89-018-2. ISBN 978-9975-89-046-5.

Studii de istorie şi sociologie, vol. 2, Istorie orală şi folclor. Coordonator: Sergiu Bacalov, Chişinău, 2016, 56 p. ISBN 978-9975-89-018-2. ISBN 978-9975-89-046-5.

coperta

cuprins

download pdf Studii de istorie şi sociologie, vol. 2 (Istorie orală şi folclor)

Sergiu Bacalov, Despre neamul de nobili basarabeni Glavce. Partea I şi II

Partea I

Сержиу Бакалов, Главче: молдавский боярский и бессарабский дворянский род болгарского происхождения // Бесарабските българи: История, култура и eзик. Ред. кол.: Николай Червенков, Иван Думиника [и др.], Кишинев, 2014, с. 81-94. ISBN 978-9975-4476-9-0.

download (Sergiu Bacalov Neamul Glavce partea I

Partea II

Sergiu Bacalov, Noi documente referitoare la neamul Glavce (Нови документи за рода Главче) // Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură / Молдовско-български връзки: история и култура. Coord.: Nicolai Cervencov, Ivan Duminica, Chişinău, 2016, p. 210-232. ISBN 978-9975-9577-5-5.

download (Sergiu Bacalov Neamul Glavce partea II

 

genO spiţă genealogică a neamului Glavce

bisBiserica din satul Hruşova, ţinutul Orhei (acum raionul Criuleni), ctitoria jitnicerului Simion Glavce

Sergiu Bacalov, Liste cu volintiri din Basarabia participanţi la războiul din 1806-1812

Cohorta. Revistă de istorie militară, nr. 1-2, 2014, p.38-63.

dr. Sergiu Bacalov *

Liste cu volintiri din Basarabia
participanţi la războiul din 1806-1812

Războiaile ruso-turce din sec. XVIII – înc. sec. al XIX, care au afectat direct teritoriul Ţării Moldovei, au cauzat apariţia în regiune a unui categorii specifice de militari: volintirii. Fenomenul volintirilor s-a manifestat începând cu cea de a doua jumătate a sec. XVIII, culminând cu războiul din 1806-1812.

În timpul războiului, sub egida polcovnicului N. Cantacuzino, în 1807, au fost formate patru polcuri moldoveneşti de volintiri-cazaci («молдавский волонтерский казачий полк»), două de cavalerie (Nr. 2, condus de Enachiev, şi Nr. 4, comandat de esaulul Şemiot) şi două de infanterie (Nr. 1, condus de maiorul Vizrean, şi Nr. 3, condus de podpolcovnicul Biţilii), în care activau cca. 2 000 de locuitori ai Ţării Moldovei [1]. Pe durata războiului, în afară de aceste polcuri, moldovenii au activat şi în cadrul altor unităţi militare ale armatei ruse [2].

Читать далее…

Sergiu Bacalov, Familia de nobili Leviţchi (Lewicki) în mediul odagiilor şi a stăpânilor de grădini cu vie de pe moşia Purcari — Antonovca, ţinutul Ackerman

Sergiu Bacalov. Familia de nobili Leviţchi (Lewicki) în mediul odagiilor şi a stăpânilor de grădini cu vie de pe moşia Purcari — Antonovca, ţinutul Ackerman // Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Serie nouă, II (VII), Chişinău, 2013, p. 217-226. ISSN 1857-4947

 

download (Sergiu Bacalov. Familia de nobili Leviţchi (Lewicki) în mediul odagiilor şi a stăpânilor de grădini cu vie de pe moşia Purcari-Antonovca, ţinutul Ackerman)

Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie. (Studii şi documente), Volumul I, Colecţia „Din Tradiţiile Basarabiei”, Chişinău 2013, 312 p. ISBN 978-9975-120-12-8, ISBN 978-9975-120-11-1

Bacalov_Regiunea_Nistrului_de_Jos

Volumul 1  este dedicat istoriei satelor hăneşti din regiunea Nistrului de Jos, actualmente raionul Ştefan Vodă. Lucrarea reflectă aspecte din istoria, demografia, genealogia, heraldica etc. a peste 23 de localităţi (Alava, Antoneşti, Brezoaia, Carahasani, Căplani, Cioburciu, Copceac, Crocmaz, Ermoclia, Feşteliţa, Lazo (Iacobstal), Marianca de Jos, Olăneşti, Palanca, Popeasca, Purcari, Răscăieţi, Răscăieţii Noi, Semionovca, Slobozia, Ştefan Vodă, Ştefăneşti, Talmaza, Tudora, Viişoara, Volintiri). Nucleul central al primului volum formează Materialele Statistice din 1827.