Архив тегов | olani

Sergiu Bacalov, Câteva aspecte referitoare la istoria Tutovenilor și a moșiilor lor Viltotești (secolele XIV-XIX) // Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiințifice anuale, 22 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p. 7-52. ISSN 2345-1939. ISBN 978-9975-4387-7-3.

Sergiu Bacalov, Câteva aspecte referitoare la istoria Tutovenilor și a moșiilor lor Viltotești (secolele XIV-XIX) // Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiințifice anuale, 22 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p. 7-52.  ISSN 2345-1939. ISBN 978-9975-4387-7-3.

download pdf

imag_1

imag_2

imag_3

imag_4

 

Sergiu Bacalov, Consideraţii privind olanii (alanii) sau iaşii din Moldova medievală. Cu accent asupra acelor din regiunea Nistrului de Jos

Sergiu Bacalov, Consideraţii privind olanii (alanii) sau iaşii din Moldova medievală. Cu accent asupra acelor din regiunea Nistrului de Jos. În: Materialele „Conferinţa ştiinţifică internaţională: «Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Moldovei în UE». Consacrată aniversării de 85 de ani de la înfiinţarea UST şi a învăţământului superior din Moldova, Chişinău, 16-17 martie 2015”, Chişinău, 2015, p. 214-229. ISBN 978-9975-76-151-2.

download (Sergiu Bacalov, Consideraţii privind olanii (alanii) sau iaşii din Moldova medievală)

Olani (alani), iasi 1«Ţările» şi migraţiile olanilor (alanilor) sau iaşilor. Secolele XIII-XIV

Olani (alani), iasi 2Moştenirea toponimică a olanilor (alanilor) sau iaşilor în Ţara Moldovei