Архив тегов | Mileşti

Studii de istorie şi sociologie, vol. 2, Istorie orală şi folclor. Coordonator: Sergiu Bacalov, Chişinău, 2016, 56 p. ISBN 978-9975-89-018-2. ISBN 978-9975-89-046-5.

Studii de istorie şi sociologie, vol. 2, Istorie orală şi folclor. Coordonator: Sergiu Bacalov, Chişinău, 2016, 56 p. ISBN 978-9975-89-018-2. ISBN 978-9975-89-046-5.

coperta

cuprins

download pdf Studii de istorie şi sociologie, vol. 2 (Istorie orală şi folclor)

Conferinţa ştiinţifică Nicolae Spătaru Milescu — umanist european (380 ani de la naştere), 31 martie 2016

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
Institutul de Istorie
Sectorul Filosofie
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

Milescu

Conferinţa ştiinţifică
Nicolae Spătaru Milescu — umanist european (380 ani de la naştere)
31 martie 2016, Sala de Conferinţe a Bibliotecii Centrale a AŞM, Etajul 2, str. Academiei, 5.

Începutul la ora 10.00

Cuvânt de deschidere:
Tatiana POTÎNG, dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică UnAŞM
Silvia CORLĂTEANU, dr., secretar ştiinţific al Institutului de Istorie AŞM

10 00-13 00
Moderator: Gheorghe BOBÂNĂ, dr. hab., șef Catedră UnAŞM

Comunicări:
Andrei EŞANU, academician AŞM
Un dicţionar atribuit lui Nicolae Spătaru Milescu.
Gheorghe BOBÂNĂ, dr. hab. în filos., profesor universitar
,,Enchiridion” – mărturisirea de credinţă a lui Nicolae Spătaru Milescu.
Lidia TROIANOWSKI, dr. în filos. conferenţiar cercetător
O tentativă notabilă de promovare a artelor liberale.
Maria DANILOV, dr. în istorie, conf. univ.
Opera lui Nicolae Spătaru în colecţii de patrimoniu.
Rodica CIOBANU, dr. în filos., conferenţiar universitar
Nicolae Spătaru Milescu şi filosofia vieții practice.
Tamara CRISTEI, dr. în filol., conferențiar universitar
Nicolae Milescu Spătaru, scriitorul.
Ana MUNTEAN, studentă, anul I Filosofie
Nicolae Milescu Spătaru. Carte cu multe întrebări.
Vlad BADRAJAN, student, anul II Filosofie
Nicolae Spătaru Milescu – deschizător de drumuri spre Orient.
Oleg PASCARI, student anul III Filosofie
Nicolae Spătaru Milescu. Raţiunea dominantă.
Liliana ANDRONCEAN, studentă anul I Limbi şi Literaturi
Nicolae Spătaru Milescu în viziunea cărturarilor din timpul său.
Maria ZAHARIA, studentă anul I Limbi şi Literaturi
„Aritmologhion”, o carte de lectură şi instruire.

Prezentare de carte
Sergiu BACALOV. Despre satele Mileşti: neamurile boiereşti Milescu şi Milici. Studiu istorico-genealogic. Chişinău, Editura Bons Offices. 2012. (download.pdf)

(Deschide invitatie Conferinta Milescu pdf)

Sergiu Bacalov, Despre satele Mileşti: neamurile boiereşti Milescul şi Milici. Studiu istorico-genealogic, Chişinau, 2012. 130 p. ISBN 978-9975-80-605-3.

 

Milesti si Milescu

În monografie sunt examinate aspecte istorico-genealogice şi biografice referitoare la neamul Milescu, din care a descins inclusiv marele cărturar Nicolae Milescu Spătarul, precum şi aspecte privind neamul Milici, originar din satul Mileşti de sub Codru, ţinutul Iaşi, acum raionul Nisporeni. Se constată existenţa unor legături genetice dintre neamurile Milescul şi Milici.

deschide (Sergiu Bacalov, Despre satele Mileşti. neamurile de boieri Milescu şi Milici)