Архив тегов | Evul Mediu

Sergiu Bacalov, Câteva aspecte referitoare la istoria Tutovenilor și a moșiilor lor Viltotești (secolele XIV-XIX) // Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiințifice anuale, 22 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p. 7-52. ISSN 2345-1939. ISBN 978-9975-4387-7-3.

Sergiu Bacalov, Câteva aspecte referitoare la istoria Tutovenilor și a moșiilor lor Viltotești (secolele XIV-XIX) // Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiințifice anuale, 22 decembrie 2016, Chişinău, 2017, p. 7-52.  ISSN 2345-1939. ISBN 978-9975-4387-7-3.

download pdf

imag_1

imag_2

imag_3

imag_4

 

Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XVIII-lea. Studiu istorico-genealogic, Chişinău, CEP USM, 2012, 467 p. ISBN 978-9975-71-282-8.

bacalov-boierime

În monografie este examinată din punct de vedere istorico-genealogic şi instituţional boierimea medievală moldovenească, în condiţiile în care această categorie social-economică şi politică reprezenta elita Ţării Moldovei. Au fost cercetate prin acestă prismă neamurile boiereşti Boul, Şeptelici, Jora, Mihuleţ, Durac, Nacu, Cantacuzino, Stamati, Cerchez, Abaza.

Autorul constată că numeroşi descendenţi ai boierimii moldoveneşti medievale, cu statut de răzăşi în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, locuiesc până în prezent, în număr mare, în multilpe sate din spaţiul carpato-nistrean, inclusiv în Republica Moldova.

deschide (Sergiu Bacalov,Boierimea Ţării Moldovei. Studiu istorico-genealogic, Chişinău, 2012)

Sergiu Bacalov, Despre satele Mileşti: neamurile boiereşti Milescul şi Milici. Studiu istorico-genealogic, Chişinau, 2012. 130 p. ISBN 978-9975-80-605-3.

 

Milesti si Milescu

În monografie sunt examinate aspecte istorico-genealogice şi biografice referitoare la neamul Milescu, din care a descins inclusiv marele cărturar Nicolae Milescu Spătarul, precum şi aspecte privind neamul Milici, originar din satul Mileşti de sub Codru, ţinutul Iaşi, acum raionul Nisporeni. Se constată existenţa unor legături genetice dintre neamurile Milescul şi Milici.

deschide (Sergiu Bacalov, Despre satele Mileşti. neamurile de boieri Milescu şi Milici)