Архив тегов | dvorenime

Studii de arhondologie şi genealogie. Volumul 4, coordonator: Sergiu Bacalov, Chişinău, 2017, 386 p. ISBN 978-9975-80-825-5, ISBN 978-9975-139-43-4

Studii de arhondologie şi genealogie. Volumul 4, coordonator: Sergiu Bacalov, Chişinău, 2017, 386 p. ISBN 978-9975-80-825-5, ISBN 978-9975-139-43-4.

SAG 4

 

Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX — începutul sec. XX, volumul 2, Documente, coordonator: Sergiu Bacalov. Alcătuitori: Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari, Chişinău, 2016, 346 p. ISBN 978-9975-80-962-7.

Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX — începutul sec. XX, volumul 2, Documente, coordonator: Sergiu Bacalov. Alcătuitori: Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari, Chişinău, 2016, 346 p. ISBN 978-9975-80-962-7.

download pdf_Elita social-politica şi economică a Basarabiei_vol_2

(пдф — ТОЛЬКІ ДЛЯ МАЙГО БЕЛАРУСКІМ СЯБРАМ)

Sergiu Bacalov, Noi contribuţii documentare referitoare la neamul Vărzăreştilor. Ramura „transnistreană”

Sergiu Bacalov, Noi contribuţii documentare referitoare la neamul Vărzăreştilor. Ramura „transnistreană” // STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE, Seria Ştiinţe umanistice”, 2015, nr.4 (84), p. 35-42.  ISSN 1811-2668. ISSN online 2345-1009.

Boierii Varzari au reprezentat o veche familie de nobili din Principatul Moldovei. Aceştia au jucat un rol important în istoria teritoriului carpato-nistrean. Câteva documente de arhivă inedite evidenţiază unele aspecte noi privind familia nobilă Varzari şi activitatea membrilor acesteia din regiunile Ekaterinoslav şi Herson.

The boyars Varzari represented an old family of nobles of the Principality of Moldova. They played an important role in the history of the Carpathian-Dnistrian territory. A few inedite archival documents highlight new aspects concerning noble family Varzari in Ecaterinoslav and Herson regions.

download (Sergiu Bacalov, Noi contribuţii documentare referitoare la neamul Vărzăreştilor. Ramura transnistreană)

Suplimentar, documentele publicate conţin informaţii referitoare la nobilii moldoveni din neamurile Onilă, Florea, Cernea, Ciucium, Jumate, Decusară, Curcencu, Popovici, Ţarălungă, Rezanu, Gheorghieş, Gheorghieş-Osinschi, Ungureanu, Latii (Lachi), Gherjevan, Sârbu, Iurcu, Bejan-Sârbu, Filidor, Harea, Harea-Gaşpar, Muntenul, Braşovanul, Boldescul, Bosie, Sclifos, Bubulici, Dâma, Revenco, Cherstin, Colceac, Varzari, Topor (două ramuri), Gâlcă-Topor, Grosul-Topor, Dâru-Topor, Veveriţă (două ramuri), Cozacenco-Veveriţă, Lungu-Veveriţă, Brânză-Veveriţă, Coroi, Danciu, Levinţa (două ramuri), Şerban, Didac, Dicescu-Budac, Budac, Laşcu (două ramuri), Grosul-Laşcu, Hodorogea, Dron (Dronov), Abaza, Ţâbulischi (două ramuri), Cozacencov, Doibani, Cozma, Zahar (Zaharov), Dragomir (Dragomirov), Tolmaciov, Voloşin-Ghidulean, Postolachi, Portărescu, Albu, Ioziţa, Armăşel, Anton, Ivaniţă, Răzmeriţă (două ramuri), Pruteanu, Hâncu, Surucean-Vidraş, Suriceanu, Soroceanu, Cotelea, Mihăiluţă, Osadcii, Bârzu, Roibu, Rubliurescu, Cociug, Gros-Lazu, Sărăcuţ, Cherdivară-Ţipordei, Vornic, Smochină, Bibescu, Hânsar, Vrabie (Vradii), Cruser, Midovici-Stravrov, Paladi etc.