Архив тегов | dvoreni

Sergiu Bacalov, Documente referitoare la şleahticii polonezi din satul Copceac, ţinutul Ackerman (acum raionul Ştefan Vodă). Neamurile Gorcinschi, Daşchevici şi Golinschi // Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii, vol. 1, Chişinău, 2017, p. 37-57. ISBN 978-9975-76-207-6. ISBN 978-9975-76-208-3.

Sergiu Bacalov, Documente referitoare la şleahticii polonezi din satul Copceac, ţinutul Ackerman (acum raionul Ştefan Vodă). Neamurile Gorcinschi, Daşchevici şi Golinschi // Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii, vol. 1, Chişinău, 2017, p. 37-57. ISBN 978-9975-76-207-6. ISBN 978-9975-76-208-3.

download pdf

11111111

Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX — începutul sec. XX, volumul 2, Documente, coordonator: Sergiu Bacalov. Alcătuitori: Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari, Chişinău, 2016, 346 p. ISBN 978-9975-80-962-7.

Elita social-politică şi economică a Basarabiei. Sec. XIX — începutul sec. XX, volumul 2, Documente, coordonator: Sergiu Bacalov. Alcătuitori: Sergiu Bacalov, Cristina Gherasim, Marina Guţu, Sergiu Demerji, Elena Cojocari, Chişinău, 2016, 346 p. ISBN 978-9975-80-962-7.

download pdf_Elita social-politica şi economică a Basarabiei_vol_2

(пдф — ТОЛЬКІ ДЛЯ МАЙГО БЕЛАРУСКІМ СЯБРАМ)

Сержиу Бакалов, Лидия Присак, Артак Магалян, Представители армян в среде молдавского боярства и бессарабского дворянства (Документы, касающиеся генеалогии рода Лебедевых)

Сержиу Бакалов, Лидия Присак, Артак Магалян, Представители армян в среде молдавского боярства и бессарабского дворянства (Документы, касающиеся генеалогии рода Лебедевых) // ИсторикоФилологический Журнал (Պատմա-բանասիրական հանդես), Ереван, 2015, Nr. 3, стр. 251–274. ISSN 01350536.

download (C. Бакалов, Л, Присак, А. Магалян, Представители армян в среде молдавского боярства и бессарабского дворянства)

lebedev

Sergiu Bacalov, Nobilimea Basarabiei în secolul al XIX-lea. Despre descendenţii clucerului Nicolae Cerchez / Дворянство Бессарабии в 19 веке. Потомки ключара Николая Черкез / The nobility of Bessarabia in the XIXth century. The descendants of klucher Nikolay Cerkez

Sergiu Bacalov, Nobilimea Basarabiei în secolul al XIX-lea. Despre descendenţii clucerului Nicolae Cerchez // Prutul. Revistă de cultură, Serie nouă, anul IV (XIII), nr. 2 (54), 2014, Huşi, ISSN 1582-618X; p. 111-120.

download pdf (Sergiu Bacalov, Despre nobilii basarabeni Cerchez

cerkizon

O spiţă genealogică a dvorenilor basarabeni Cerchez

 

 

Sergiu Bacalov, Activitatea militară a unor moldoveni în Rusia. Cazul neamului Abaza / The military activity of some moldovans in Russia. The case of the Abaza family / Молдаване в составе Русской Армии. На примере дворянского рода Абаза

Sergiu Bacalov, Activitatea militară a unor moldoveni în Rusia. Cazul neamului Abaza // Cohorta. Revistă de Istorie Militară, nr. 2, 2013, Chişinău, p 28-52. ISSN 1857-0100

SUMMARY

The filiation of Abaza family who went to Russia in 1711, following the Ruler Dimi­trie Cantemir in his new homeland, during the eighteenth century – the middle of the nineteenth century was an almost exclusively military character. In the second half of the nineteenth century – the beginning of the twentieth century, some representatives of Abaza family held ranks and important duties in the military system of the Russian Em­pire (such as General Viktor A. Abaza, Admiral Alexei M. Abaza and so on). Antiqua­rian documents let to conclude the return of some Russian filiation Abaza descendents (such as Major Afanasii A. Abaza, Valerian A. Abaza etc.) in the mid of the nineteenth century in their old homeland and settled to live in Podolia and Bessarabia.

download (Sergiu Bacalov, Activitatea militară a unor moldoveni în Rusia. Cazul neamului Abaza)

 

1-abaz

2-abaza

3-abaza

 

Sergiu Bacalov, Despre neamul de nobili basarabeni Glavce. Partea I şi II

Partea I

Сержиу Бакалов, Главче: молдавский боярский и бессарабский дворянский род болгарского происхождения // Бесарабските българи: История, култура и eзик. Ред. кол.: Николай Червенков, Иван Думиника [и др.], Кишинев, 2014, с. 81-94. ISBN 978-9975-4476-9-0.

download (Sergiu Bacalov Neamul Glavce partea I

Partea II

Sergiu Bacalov, Noi documente referitoare la neamul Glavce (Нови документи за рода Главче) // Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură / Молдовско-български връзки: история и култура. Coord.: Nicolai Cervencov, Ivan Duminica, Chişinău, 2016, p. 210-232. ISBN 978-9975-9577-5-5.

download (Sergiu Bacalov Neamul Glavce partea II

 

genO spiţă genealogică a neamului Glavce

bisBiserica din satul Hruşova, ţinutul Orhei (acum raionul Criuleni), ctitoria jitnicerului Simion Glavce

Sergiu Bacalov, Din nou despre cazacii moldoveni. Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul de dvoreni basarabeni Cazacu

Sergiu Bacalov, Genealogia neamului de boieri moldoveni și dvoreni basarabeni Cazacu // Studii de istorie și sociologie, vol. 1, Chișinău, 2016, p. 37-45. ISBN 978-9975-89-018-2, ISBN 978-9975-89-019-9.

download pdf

Sergiu Bacalov

DIN NOU DESPRE CAZACII MOLDOVENI.

ASPECTE ISTORICO-GENEALOGICE REFERITOARE LA NEAMUL

DE DVORENI BASARABENI CAZACU

 În Moldova medievală prezenţa cazacilor a avut câteva forme: 1) cazaci ucraineni ca mercenari pe durata unor perioade scurte de timp; 2) cazaci ucraineni (ulterior şi moldoveni), în calitate ca lefegii, încadraţi în unităţile regulate speciale ale armatei moldoveneşti, apoi în cadrul gărzii Curţii Domneşti; 3) cazacii din ţinutul Soroca, ca categorie social-militară de grăniceri, alcătuită în majoritate din moldoveni; 4) moldoveni care au activat temporar în mediul căzăcimii ucrainene, şi care la întoarcerea în patrie au fost porecliţi „Cazacu”. Subliniem faptul că porecla „Cazacu” putea fi purtată şi de persoane care au activat în unităţile de cazaci din Ţara Moldovei, sau chiar cazaci ucraineni, strămutaţi cu traiul în dreapta Nistrului cu diferite ocazii [1].

În continuare, vom aborda câteva aspecte referitoare la cea de a patra categorie de cazaci moldoveni, identificată în baza criteriului antroponimic.

La mijlocul secolului al XIX-lea, în Basarabia a fost atestată existenţa bătrânilor răzăşeşti cu numele „Cazacu” în moşiile Bieşti, Slobozia Hodorogea, Sferja, din ţinutul Orhei, Izvor, din ţinutul Soroca, Cobusca Nouă, din ţinutul Bender [3]. Nu ştim cu siguranţă dacă răzăşii acestor bătrâni erau rude, ceea ce nu-i exclus, însă cert este faptul că originea purtătorilor numelui de neam „Cazacu” din aceste sate este în mediul vechii boierimi moldoveneşti [3]. Ca urmare a emiterii Aşezământului lui Constantin vodă Mavrocordat din 1834 (prin care a fost creată noua boierime şi ceata mazâlilor), preluat de autorităţile ţariste ale Basarabiei ca bază pentru acordarea statutului de dvoreni (nobili) basarabeani, mulţi reprezentanţi ai neamului (neamurilor?) boieresc Cazacu au pierdut şansa de a obţine o poziţie socială privilegiată. Astfel, puteau deveni dvoreni basarabeni doar acele persoane care, ei însuşi sau strămoşii lor, au deţinut dregătorii sau cinuri boiereşti de la mare logofăt până la logofăt al III-lea. De aceea, deocamdată, ca studiu de caz vom examina prin prismă istorico-genealogică doar aspecte referitoare la neamul de boieri moldoveni şi dvoreni basarabeni Cazacu, întemeietorul căruia a fost Gavril Cazacu. Читать далее…

Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Opreştilor (Oprea)

Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Opreştilor (Oprea) // Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 27 decembrie 2012, Chişinău, Tipografia Reclama, 2013, p. 85-98, ISBN 978-9975-4387-2-8.

Download (Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc Oprea)

opreaO spiţă genealogică a neamului de nobili Oprea din ţinutul Soroca (mijlocul sec. XVIII — începutul sec. XIX)

Sergiu Bacalov, Documente referitoare la boierii moldoveni şi dvorenii basarabeni Roşca

Sergiu Bacalov, Documente referitoare la boierii moldoveni şi dvorenii basarabeni Roşca // Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Serie nouă, II (VII), Chişinău, 2013, p. 66-69. ISSN 1857-4947.

Harta moşii RoşcaUnele moşii ale neamului Roşca

genealogia RoşcaO spiţă genealogică a nobililor basarabeni Roşca

download (Sergiu Bacalov. Documente referitoare la boierii moldoveni şi dvorenii basarabeni Roşca)