Архив тегов | Bender

Sergiu Bacalov, Militarii otomani din Bender la sfârşitul sec. XVIII. Cazul lui Abrail (Vasile Abramov), fiul lui Ali-aga // Cohorta. Revistă de istorie militară, nr. 1-2, Chişinău, 2016, p. 26-38. ISSN 1857-0100.

 

Sergiu Bacalov, Militarii otomani din Bender la sfârşitul sec. XVIII. Cazul lui Abrail (Vasile Abramov), fiul lui Ali-aga // Cohorta. Revistă de istorie militară, nr. 1-2, Chişinău, 2016, p. 26-38. ISSN 1857-0100.

Sergiu Bacalov, Ottoman military in the city of Bendery in the late XVIIIth century. Biography of Abrail (Vasily Abramov), son of Ali-aga // Cohorta. Revistă de istorie militară, nr. 1-2, Chişinău, 2016, p. 26-38. ISSN 1857-0100.

download pdf    Sergiu Bacalov, Militarii otomani din Bender

harta

Summary

Especial Turkish ethnosocial group existed in the city of Bendery in period the 1538-1806 years. They are the result of mixing of different Turkish ethnic groups and other Muslims of the Ottoman Empire (Albanians, Kurds, Arabs), as well as the result influence of local Moldovans.

Siege, assault and capture of the fortress of Bendery in 1770 this is the episode of the Russian-Turkish war of 1768-1774. There participated and Moldovans as part of both Russian and Turkish troops. The author examines the role of the Turkish military during the siege, assault and capture of the fortress of Bendery in 1770.

After the fall of the fortress, 11 thousand Turkish prisoners of war were sent to the Russian Empire, on the left bank of the Dnieper River. They were temporarily settled down in different villages in the area between the towns of Pereyaslavl and Cherkasy.

As an example, the author presented a biography of the Turkish warrior Abrail (Ibrahim), the son of Ali-aga, who was captured by Russian soldiers after the sur­render of the fortress of Bender. During his stay in captivity, he voluntarily baptized and took the name of Vasile. His old Turkish name became his nickname: Abramov. Then he enrolled as of Leib-Guard Hussar Regiment, created to accompany the Em­press Catherine II. After retirement from the military service, he returned to his family in Moldova, where he died. Ali-aga, Vasily Abramov’s father was the owner of estates Kitskany.

 

 

 

Sergiu Bacalov, Lipcanii (tătarii lituanieni): vecinii Ţării Moldovei. Mercenari şi slujitori. (Sec. XVII – începutul sec. XIX)

Sergiu Bacalov, Lipcanii (tătarii lituanieni) și Țara Moldovei. De la mercenari la slujitori. (Sec. XVII – începutul sec. XIX) // Studii de istorie și sociologie, vol. 1, Chișinău, 2016, p. 4-21. ISBN 978-9975-89-018-2, ISBN 978-9975-89-019-9.

download pdf

Sergiu BACALOV

LIPCANII (TĂTARII LITUANIENI): VECINII ŢĂRII MOLDOVEI.

MERCENARI ŞI SLUJITORI.

(Sec. XVII – începutul sec. XIX)

 

Creşterea semnificativă a ponderii mercenarilor străini în unităţile militare ale Ţării Moldovei începe cu mijlocul sec. XVI, dar ia amploare în sec. XVII. De regulă, în unităţile de mercenari (lefegii, seimeni etc.), activau cot la cot reprezentanţi ai diferitor etnii: moldoveni şi munteni, sârbi, albanezi, nemţi, cazaci, bulgari, turci, tătari, unguri etc. Însă, în oastea Ţării Moldovei şi în mediul slujitorilor Curţii domneşti, au existat unităţi militare speciale, alcătuite pe principii etno-confesionale: cazacii [1], arnăuţii, beşlii, lipcanii [2] etc. În continuare, vom examina în măsura în care ne vor permite sursele disponibile, raporturile istorice dintre moldoveni şi lipcani, prin prisma activităţii unităţilor de lefegii şi slujitori lipcani în Ţara Moldovei.

*  *  *

În Moldova medievală „lipcani” erau numiţi tătarii lituanieni („tătari litvani”, „tătari litfani”). Termenul „lipcan” derivă de la denumirea turco-tătară a Lituaniei: Lipka, Lupka, Lubka, iar tătarii lituanieni erau cunoscuţi în Imperiul Otoman şi Hanatul Crimeii sub numele „lipka tatarlar”. Читать далее…