Архив | Май 2016

Sergiu Bacalov, Consideraţii privind olanii (alanii) sau iaşii din Moldova medievală. Cu accent asupra acelor din regiunea Nistrului de Jos

Sergiu Bacalov, Consideraţii privind olanii (alanii) sau iaşii din Moldova medievală. Cu accent asupra acelor din regiunea Nistrului de Jos. În: Materialele „Conferinţa ştiinţifică internaţională: «Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Moldovei în UE». Consacrată aniversării de 85 de ani de la înfiinţarea UST şi a învăţământului superior din Moldova, Chişinău, 16-17 martie 2015”, Chişinău, 2015, p. 214-229. ISBN 978-9975-76-151-2.

download (Sergiu Bacalov, Consideraţii privind olanii (alanii) sau iaşii din Moldova medievală)

Olani (alani), iasi 1«Ţările» şi migraţiile olanilor (alanilor) sau iaşilor. Secolele XIII-XIV

Olani (alani), iasi 2Moştenirea toponimică a olanilor (alanilor) sau iaşilor în Ţara Moldovei

Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Hânculeştilor (Hâncul)

Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Hânculeştilor (Hâncul) // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici, Serie nouă, I(VI), Chişinău, 2012, p. 67-102, ISSN 1857-4947.

download (Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc Hâncul)

Han

Han 2

Han 3

Sergiu Bacalov, Contribuţii la istoria neamului boieresc al Vărzăreştilor

Sergiu Bacalov, Contribuţii la istoria neamului boieresc al Vărzăreştilor // Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept, Materialele sesiunii ştiinţifice anuale din 16 decembrie 2011, Chişinău, 2012, p. 67-104, ISBN 978-9975-4078-6-1.

download (Sergiu Bacalov, Contribuţii la istoria neamului boieresc al Varzari)

varzari

Varzari 2

Var 3

Sergiu Bacalov, Noi contribuţii documentare referitoare la neamul Vărzăreştilor. Ramura „transnistreană”

Sergiu Bacalov, Noi contribuţii documentare referitoare la neamul Vărzăreştilor. Ramura „transnistreană” // STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE, Seria Ştiinţe umanistice”, 2015, nr.4 (84), p. 35-42.  ISSN 1811-2668. ISSN online 2345-1009.

Boierii Varzari au reprezentat o veche familie de nobili din Principatul Moldovei. Aceştia au jucat un rol important în istoria teritoriului carpato-nistrean. Câteva documente de arhivă inedite evidenţiază unele aspecte noi privind familia nobilă Varzari şi activitatea membrilor acesteia din regiunile Ekaterinoslav şi Herson.

The boyars Varzari represented an old family of nobles of the Principality of Moldova. They played an important role in the history of the Carpathian-Dnistrian territory. A few inedite archival documents highlight new aspects concerning noble family Varzari in Ecaterinoslav and Herson regions.

download (Sergiu Bacalov, Noi contribuţii documentare referitoare la neamul Vărzăreştilor. Ramura transnistreană)

Suplimentar, documentele publicate conţin informaţii referitoare la nobilii moldoveni din neamurile Onilă, Florea, Cernea, Ciucium, Jumate, Decusară, Curcencu, Popovici, Ţarălungă, Rezanu, Gheorghieş, Gheorghieş-Osinschi, Ungureanu, Latii (Lachi), Gherjevan, Sârbu, Iurcu, Bejan-Sârbu, Filidor, Harea, Harea-Gaşpar, Muntenul, Braşovanul, Boldescul, Bosie, Sclifos, Bubulici, Dâma, Revenco, Cherstin, Colceac, Varzari, Topor (două ramuri), Gâlcă-Topor, Grosul-Topor, Dâru-Topor, Veveriţă (două ramuri), Cozacenco-Veveriţă, Lungu-Veveriţă, Brânză-Veveriţă, Coroi, Danciu, Levinţa (două ramuri), Şerban, Didac, Dicescu-Budac, Budac, Laşcu (două ramuri), Grosul-Laşcu, Hodorogea, Dron (Dronov), Abaza, Ţâbulischi (două ramuri), Cozacencov, Doibani, Cozma, Zahar (Zaharov), Dragomir (Dragomirov), Tolmaciov, Voloşin-Ghidulean, Postolachi, Portărescu, Albu, Ioziţa, Armăşel, Anton, Ivaniţă, Răzmeriţă (două ramuri), Pruteanu, Hâncu, Surucean-Vidraş, Suriceanu, Soroceanu, Cotelea, Mihăiluţă, Osadcii, Bârzu, Roibu, Rubliurescu, Cociug, Gros-Lazu, Sărăcuţ, Cherdivară-Ţipordei, Vornic, Smochină, Bibescu, Hânsar, Vrabie (Vradii), Cruser, Midovici-Stravrov, Paladi etc.