Sergiu Bacalov, Strămoşii moldoveni ai amiralului rus Aleksandr V. Kolceak

deschide.pdf (Sergiu Bacalov, Despre strămoşii moldoveni ai amiralului rus Aleksandr V. Kolceak)

DESPRE STRĂMOŞII MOLDOVENI

AI AMIRALULUI RUS ALEKSANDR V. KOLCEAK[1]

Sergiu Bacalov

Printre conducătorii de oşti din timpul Primului Război Mondial (1914-1918) se remarcă amiralul rus Aleksandr V. Kolceak (1874-1920), personalitate cunoscută în istoriografie în trei ipostaze: om de ştiinţă (hidrograf, oceanograf şi exploatator al Arcticii), militar (participare la războiul ruso-japonez (1904-1905), Primul Război Mondial şi la Războiul Civil din Rusia), politician (Conducător Suprem al Rusiei în timpul Războiului Civil, lider al mişcării albgardiste) [6, с. 52-54, 59-65].

În timpul Primului Război Mondial Aleksandr V. Kolceak a activat pe flota Baltică, blocând cu succes acţiunile flotei germane. În iunie 1916, graţie meritelor deosebite, Kolceak a fost avansat în rang de contraamiral. Puţin timp mai târziu a fost trimis să conducă flota de pe Marea Neagră, cu avansare în grad de vice-amiral. Sub supravegherea lui nemijlocită spaţiul acvatic pontic a fost minat sistematic, ceea ce a diminuat semnificativ activitatea flotei duşmane pe Marea Neagră. În mai 1917, în legătură cu situaţia revoluţionară din Rusia, Aleksandr V. Kolceak a demisionat din funcţie [6, с. 54-58].

A.V. Kolceak

Amiralul A.V. Kolceak [8; 11]

Genealogia oficială a lui Aleksandr V. Kolceak, bazată pe tradiţie şi documente de familie, a fost trasată de către Rostislav A. Kolceak, fiul amiralului, încă în 1959. Informaţiile publicate atunci au fost preluate de alte lucrări ştiinţifice şi publicaţii de popularizare, referitoare la biografia şi activitatea lui Aleksandr V. Kolceak. Ulterior, mai multe file din istoria familiei Kolceak şi relaţiile de rudenie pe linie feminină, au fost evidenţiate de cercetătorii S.V. Drokov şi O.V. Konovalova.

Primul strămoş cunoscut al familiei Kolceak este Lukian Kolceak, sotnic în Oastea Căzăcească de la Bug, care a activat pe vremea ţarilor Pavel şi Alexandru I, la începutul secolului al XIX-lea. Lukian Kolceak a stăpânit pământ în „ţinutul Ananiev, gubernia Herson, nu departe de Balta, Jerebkovka şi Kantakuzinka”. El a avut doi fii: Ivan şi Fiodor. Ivan L. Kolceak s-a stabilt cu traiul în Odesa şi s-a încadrat, ca funcţionar, în adinistraţia civilă orăşănească. A fost căsătorit cu dvoreanca Ekaterina Avksentievna Barkareva. În Odesa, Ivan L. Kolceak stăpânea trei case proprii, iar în anul 1843 i s-a reconfirmat statutul de nobil [7, с. 96-98]. Ivan L. Kolceak a avut trei fii, care au făcut carieră militară: Vasile (n. 1837), Aleksandr (n. 1839), Piotr (n. 1843), şi mai multe fiice [7, с. 98].

Vasile I. Kolceak s-a căsătorit cu Olga, fiica lui Ilya Mihailovici Posohov (1810-1886), negustor de ghilda I, cetăţean de onoare al Odesei, care a jucat un rol important în viaţa acestui oraş. Au avut doi copii: fiul Aleksandr (4/16 noiembrie 1874– 1920) şi fiica Ekaterina (n. 1875), căsătorită cu general-maiorul Nikolai N. Krâjanovski.

Aleksandr V. Kolceak a fost căsătorit, în martie 1904, cu Sofia Fiodorovna Omirova (1876-1956), originară din Kameneţ-Podolsk, dintr-o familie de dvoreni ortodocşi. În 1910 s-a născut fiul lor, Rostislav (1910-1965) [7, с. 98-99].

*  *  *

Referitor la originea neamului Kolceak, tradiţia de familie (neconfirmată documentar), pedalează, fără formulări categorice, asupra provenienţii din Ilias-paşa Kolceak, un bosniac musulman aflat în serviciul Imperiului Otoman în calitate de paşă de Hotin. În 1739, în contextul unui război ruso-turc (1736-1739), Ilias-paşa Kolceak [6, с. 50; 10, c. 8], împreună cu fiul său, Mehmet-bei, au fost luaţi prizonieri şi duşi în Rusia, la Sankt Petersburg. Ulterior, ei s-au stabilit cu traiul în Ucraina poloneză, în dreapta Niprului, pe moşia unui magnat prieten. Conform tradiţiei de familie, neamul Kolceak a dobândit supuşenie şi nobleţe rusă în anul 1745 [9, гл. 1].

În sursele moldoveneşti, Ilias-paşa Kolceak este numnit „Colceagu-bei paşa”. Cronicile confirmă faptul căderii lui în prizonierat la ruşi, în septembrie 1739 [3, p. 199][2]. Însă el, deja în primăvara anului 1740, nu numai că s-a reîntors din Rusia, dar a obţinut şi funcţii înalte în administraţia Imperiului Otoman: paşă de Vidin, apoi, din nou, paşă de Hotin [3, p. 201][3]. „Colgeac-bei” a decedat în acelaşi an, puţin timp după revenirea sa la Hotin [3, p. 202]. Constatăm că informaţiile din izvoarele documentare moldoveneşti referitoare la Kolceak paşa de la Hotin sunt în contradicţie cu cele menţinute în tradiţia de familie a neamului Kolceak.

Noi date privind originea neamului Kolceak sunt oferite de un document referitor la nobilii moldoveni din gubernia Herson a Imperiului Rus. La 4 iulie 1808, Departamentul Heraldic al Senatului s-a expus în privinţa confirmării nobleţii mai multor reprezentanţi ai familiilor de dvoreni moldoveni (majoritatea angajaţi ca militari în unităţile de cazaci) din gubernia Herson. Printre aceştia figurează şi „Alexandr, Stepan, Ivan şi Kalin Kolceak” [1][4]. În decizia Departamentului Heraldic al Senatului s-a menţionat că toţi dvorenii nominalizaţi, inclusiv cei din familia Kolceak, au prezentat „gramote de nobleţe emise de domnitorii Moldovei, prin care s-a confirmat faptul că ei au slujit acelei ţări încă din vechime” şi „mărturii de la Divanul Principatului Moldovei” [1][5].

Reamnitim că Lukian Kolceak, strămoşul amiralului Aleksandr V. Kolceak, a activat ca militar în unităţile de cazaci, a locuit şi a stăpânit pământ în gubernia Herson, întocmai ca şi dvorenii moldoveni Kolceak. Iar cărţile genealogice ale guberniei Herson nu atestă existenţa a două neamuri de nobili purtătoare a numelui Kolceak. Presupunem că Lukian Kolceak a fost rudă cu Alexandr, Stepan, Ivan şi Kalin Kolceak, fără a ne pronunţa asupra gradului rudenie: frate, văr, nepot de frate.

Etimologic, numele de familie „Kolceak” indică o provenienţă tiurcică („qolčaq” = „mânecă”, derivat din „qol” = „mână”) [6, с. 50]. Remarcăm faptul că, la moldoveni, se întâlnesc relativ frecvent antroponime de originie tiurcică (tătară [2], cumană, pecenegă, oguză). Nu întotdeauna numele de origine tiurcică indică şi o asemenea ascendenţă genealogică a purtătorilor lor (deşi, în ştiinţă, se recunoaşte importanţa [4; 5] acestui element etnic la formarea moldovenilor, cum de altfel şi a găgăuzilor), pentru că, în perioada dominaţiei otomane, mulţi moldoveni au adoptat porecle turceşti, transformate ulterior în nume de familie (Bacal, Beşleagă, Bostan, Hagiu, Harabagiu, Deliu, Demirgiu, Cheibaş etc.).

[1] Articolul este prezentat în patru limbi: română (moldovenească), găgăuză, rusă şi engleză. Mulţumesc colegilor, dr. Vitalie Sârf, drd. Ivan Duminica, drd. Ruslana Grosu şi dr. Mariana Bagrin, pentru traducerea textului în limba găgăuză şi redactarea celor de limbă rusă şi engleză.

[2] „Moscul au lovitu Hotinu, care puţină bătaie s-au făcutu şi au luatu pe Colceagu-bei paşa în robie”.

[3] „au datu Împărăţiea lui Colceagu-beiu sărhatul Hotinului, după ce s-au întorsu din robie de la Moscu, după cum sau scris mai înapoi, măcaru că întăiu l-au rănduitu la Vidinu, şi nelăsându-l multă vreme l-au rănduitu la Hotinu”.

[4] „…Черноморскаго полковаго хорунжскаго Романа Бабалича, капрала Дыми, и Андрона Ревенковых, прапорщика Ивана Керстина, Александра, Степана, Ивана и Калины Колчаковых…”.

[5] „доказательство о древнем их дворянстве грамоты молдавских господарей о подтверждении прописанным в них лицам за службу в древнейшия времена земель, свидетельства Дивана Княжества Молдавскаго”.

 

RUS ADMİRALIN ALEKSANDR V. KOLÇAK

MOLDOVAN DEDELERİ İÇİN

Sergiu Bacalov

 Birinci dünnä cenginä (1914-1918) katılan askerbaşların arasında ayırı bir yer kaplêêr rus admiralı Aleksandr V. Kolçak (1874-1920), angısı istoriografiyada biliner nicä bilim adamı (gidrograf, okeanograf hem Arktika aaraştırıcısı), nicä asker (rus-yapon cengindä (1904-1905), Birinci dünnä cengindä hem Rusiyadakı İç cengindä) hem politik olarak (İç cengin vakıdında Rusiyanın baş öndercisi, Biyaz gvardiyanın lideri) [6, с. 52-54, 59-65].

Birinci dünnä cengindä Aleksandr V. Kolçak başarıylan engeller Baltika denizindä nemţelerin gemilerini. 1916-ncı yılda, kirez ayında Aleksandr V. Kolçak büük hem özel başarıları için kontr-admiral rangına geçiriler. Sora da onu yollêêrlar Kara denizä öndermää rus flotunu, artık viţe-admiral olarak. Onun gözletmesi altında Kara denizdä sistemalı koyulêr minalar, angıları engeller hem azaldêr duşmannarın gemilerini Kara denizdä. 1917-nci yılda, hederlez ayında Rusiyadakı revolüţiyanın beterinä Aleksandr V. Kolçak öndercilii brakêr [6, с. 54-58].

*  *  *

Adet hem aylä dokumentlerinä dayalı Aleksandr V. Kolçak ofiţial genealogiyasını çizdi taa 1959-uncu yılda onun oolu Rostislav A. Kolçak. O zamannar tiparlanan bilgilär kullanıldı taa sora Aleksandr V. Kolçak biografiyasını hem çalışmalarınını yazdıran çeşitli bilim işlerindä hem populär publikaţiyalarda. Taa sora aaraştırıcılar S.V. Drokov hem O.V. Konovalova açıklêêrlar Kolçak aylä istoriyasından hem karının tarafından soylar ilişkileri için taa çok sayfalar.

Kolçak dedelerindän ilk bilgilär bulêrız Lukian Kolçak için, Bugdakı kazak askerindä üzbaşı, angısı çalışmış Pavel hem Aleksandr I vakıdında, XIX-uncu asirin çeketmesindä. Lukian Kolçak varmış kendi topraa „Ananyev dolayında, Herson guberniyasında, Baltadan, Jerebkovkadan hem Kantakuzinkadan diil uzak”. Varmış iki çocuu: İvan hem Födor. İvan L. Kolçak yerleşer Odesada, işleer kasabadakı administraţiyada. Karısı – dvoränka Ekaterina Avksentyevna Barkaröva. Odesada İvan L. Kolçak varmış üç evi, 1843-tä sä yenidän kablediler onun aristokrat kökleri [7, с. 96-98]. İvan L. Kolçak varmış üç oolu, üçü dä asker: Vasiliy (1837 d.), Aleksandr (1839 d.), Pötr (1843 d.) hem birkaç kızı [7, с. 98].

Vasiliy İ. Kolçak evlener Olgaylan, İlya Mihayloviç Posohovun kızınnan. İlya Mihayloviç Posohov (1810-1886) I-inci gildiyä alış-verişçisi, Odesanın metinni vatandaşı, angısı oynêêr önemni rol kasabanın yaşamasında. Vasiliyin hem Olganın iki uşaa var: çocukları Aleksandr (4/16 kasım ayından 1874 duuması – 1920) hem kızları Ekaterina (1875 d.), evli general-mayora Nikolay N. Krıjanovskiyä.

Aleksandr V. Kolçak evlener Babu Martada 1904-üncü yılda Sofya Födorovna Omirovaylan (1876-1956), duuma Kameneţ-Podolsktä, ortodoks aristokratların aylesindä. 1910-uncu yılda duudu onnarın oolu Rostislav (1910-1965) [7, с. 98-99].

*  *  *

Kolçak aylesi sayer (dokumentlerdä bu gösterili yok), ani aylenin kökleri başlêêr Kolçak İlyas-paşadan – bir bosniyalı musulmandan, angısı çalışarmış Otoman imperiyasında Hotin kalesindä paşa. 1739-uncu yılda, rus-türk cengin vakıdında (1736-1739), Kolçak İlyas-paşa [6, с. 50; 10, c. 8] oolunnan barabar tutsaklanêrlar da onnarı götürerlär Rusiyaya, Sankt-Peterburga. Taa sora onnar yerleşerlär poloniyalı Ukrainada, Niprunun saa tarafında, bir magnat dostun evindä [9, гл. 1].

Moldovan kaynaklarında Kolçak İlyas-paşa „Kolçagu-bey paşa” („Colceagu-bei paşa”) olarak bildiriler. İstoriya dokumentlerindä dä sölener onun ruslar tarafından tutsak edilmesi ceviz ayında 1739-da [3, p. 199][6]. Ama ilkyazın 1740-ıncı yılda o döner Rusiyadan Otoman imperiyasına da kableder üüsek postlar administraţiyada: olêr Vidin paşası, sora genä Hotin paşası [3, p. 201][7]. Ilias-paşa Kolçak öldü hep o yılda, biraz vakıttan sora, nicä döndü Hotin kalesinä [3, p. 202]. Dokumentlerä görä deneriz, ani Hotindän Kolçak-paşa için moldovan kaynaklarından bilgilär hem Kolçak aylesinin legendasındakılar uymêêrlar.

Kolçak dedeleri için yeni materiallar bulêrız Rus imperiyasının Herson guberniyasındakı moldovalı aristokratlar için dokumenttä. 1808-dä, orak ayın 4-ündä Senatın Geraldika bölümü teklif etti saalamaa Herson guberniyasından moldovalı dvorännarın aristokrat köklerini (onnarın çoyu kazak birliklerindä askerdi). Bunnarın arasında vardı „Aleksandr, Stepan, İvan hem Kalin Kolçak” [1][8]. Senatın Geraldika bölümünün kararında sölener, ani „dokumenttä anılan hepsi dvorännarın, onnarın arasında Kolçak aylesinin azaları da, Moldova padişahlar tarafından verilän aristokrat gramotaları var”. Bu gramotalarda yazılı, ani „onnar evel zamannardan izmet ettilär bu devletä”, hem verili „Moldova Knezatın Divan marturlukları” da [1][9].

Tekrar aklınıza getireriz, ani Lukian Kolçak, Aleksandr V. Kolçak admiralın dedesi, kazak birliklerindä askerdi, yaşadı Herson guberniyasında, neredä vardı kendi topraa da. Hep ölä yaşardı moldovalı dvorännar Kolçaklar. Ama Herson guberniyasının genealogiya kiyatlarında yok gerçeklik iki Kolçak aristokrat aylesi için. Sanêrız, ani Lukian Kolçak soy geler Aleksandr, Stepan, İvan hem Kalin Kolçaklan, soyluk derecesini – kardaş mı, kuzen mi, kardaş oolu mu – açıklamayarak.

„Kolçak” laabın kökleri türkçedän geler („qolčaq” = „yen”, lafın kökü „qol” = „kol”) [6, с. 50]. Nışan koyabiliriz, ani moldovannarda sık karşılêêrız türk (tatar [2], kuman, peçenek, oguz) antroponimnerini. Türk antroponimneri göstermeer her sefer bu insannarın türk soyundan dedelerini (makar ki, bilim kableder moldovannarın (hem gagauzların da) oluşumunda bu etnik elementin önemini [4; 5]), çünkü osman üstünlüün vakıdında moldovannarın çoyu türk laaplarını aldılar, angıları sora aylä laabı oldular (Bacal, Beşleagă, Bostan, Hagiu, Harabagiu, Deliu, Demirgiu, Cheibaş h.t.b.).

[6] „Moscul au lovitu Hotinu, care puţină bătaie s-au făcutu şi au luatu pe Colceagu-bei paşa în robie”.

[7] „au datu Împărăţiea lui Colceagu-beiu sărhatul Hotinului, după ce s-au întorsu din robie de la Moscu, după cum sau scris mai înapoi, măcaru că întăiu l-au rănduitu la Vidinu, şi nelăsându-l multă vreme l-au rănduitu la Hotinu”.

[8] „…Черноморскаго полковаго хорунжскаго Романа Бабалича, капрала Дыми, и Андрона Ревенковых, прапорщика Ивана Керстина, Александра, Степана, Ивана и Калины Колчаковых…”.

[9] „доказательство о древнем их дворянстве грамоты молдавских господарей о подтверждении прописанным в них лицам за службу в древнейшия времена земель, свидетельства Дивана Княжества Молдавскаго”.

 

МОЛДАВСКИЕ ПРЕДКИ

РУССКОГО АДМИРАЛА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОЛЧАКА

Сержиу Бакалов

Среди полководцев времен Первой мировой войны (1914-1918) выделяется русский адмирал Александр Васильевич Колчак (1874-1920). Эта личность в историографии известна как ученый (гидрограф, океанограф и исследователь Арктики), военный (участник русско-японской войны (1904-1905 гг.), Первой мировой войны и Гражданской Войны в России) и политик (Верховный Правитель России в годы Гражданской войны, лидер белого движения) [6, с. 52-54, 59-65].

В период Первой мировой войны во время службы на Балтийском флоте, сумел успешно блокировать боевые действия германского флота. За особые заслуги, в июне 1916 года А. Колчак был произведен в чин контр-адмирала. Некоторое время спустя в чине вице-адмирала он возглавил Черноморский флот. Под его непосредственным руководством в акватории Черного моря проводились систематические установки мин. Это значительно снизило активность вражеского флота на Черном море. В мае 1917 года, в связи со сложившейся революционной ситуации в России, Александр Колчак подал в отставку [6, с. 54-58].

Официальная версия касающейся генеалогии Александра Колчака была выдвинута его сыном – Ростиславом Колчаком еще в 1959 году. Она основывалась на семейных документах и устной традиции. Опубликованная тогда информация уже позже нашла свое отражение в научных и научно-популярных изданиях рассказывающих о жизни и деятельности русского адмирала. Новые данные об истории рода Колчаковых и его генеалогических связей по женской линии, были опубликованы исследователями С.В. Дроковым и О.В. Коноваловой.

Первый известный предок рода Колчаковых, который встречается в документах,это ЛукьянКолчак – сотникизБугскихказачьих войск (он служил в начале XIX века, во временацарейПавла иАлександра I). ЛукианКолчаквладелземлей в «Ананьевском уезде, Херсонской губернии, недалеко от Балты, Жеребковке и Кантакузинки». Он имел двух сыновей:Ивана иФедора.

Иван Колчак поселился в Одессу, где стал чиновником в городском гражданском управлении. В этом городе Иван Колчак был собственником трех домов. Документы показывают, что в 1843 году его роду было подтверждено дворянское происхождение [7, с. 96-98]. Он был женат на дворянке Екатерине Авксеньтевной Баркаревой, которая родила ему трех сыновей: Василия (р. 1837.), Александра (р. 1839.), Петра (р. 1843.) и несколько дочерей [7, с. 98]. Отметим, что все сыновья избрали военную карьеру.

О старшем сыне И. Колчака – Василии известно, что он женился на Ольге Ильиничне Посоховой. Она являлась дочерью купца первой гильдии и почетного гражданина Одессы Ильи Михайловича Посохова (1810-1886). У Василия и Ольги было двое детей: сын Александр (4/16 ноября 1874-1920) и дочь Екатерина (р. 1875). Последняя вышла замуж за генерал-майором Николаем Н. Крыжановским.

Сын Василия Колчака – Александр женился, в марте 1904 г., на Софии Федоровне Омировой (1876-1956). Она происходила из православной дворянской семьи проживавшей в Каменец-Подольске. В 1910 году в семье родился сын Ростислав (1910-1965) [7, с. 98-99].

*  *  *

Что же касается древнего происхождения рода Колчаков, то семейная традиция (на данный момент документально неподтвержденная), указывает, в качестве предка этого рода боснийского мусульманина Илиаса-пашу Колчака, который находился на службе Османской империи в качестве Хотинского паши. В 1739 году, в ходе русско-турецкой войны (1736-1739), Ильяс-паша Колчак [6, с. 50; 10, c. 8] и его сын Мехмет-бей были взяты в русский плен и доставлены в Санкт-Петербург. Позже они поселились на жительство в Правобережной Украине, в имение польского магната, который являлся другом семьи. Согласно семейной традиции, Колчаки приобрели русское подданство и дворянство в 1745 году [9, гл. 1].

Молдавские источники, называют Ильяса-пашу Колчака «Колчаг-бей паша» („Colceagu-bei paşa”). Летописцы подтверждает его пленение русскими в сентябре 1739 года [3, p. 199][10]. Но уже весной 1740 года он не только вернулся из России, но даже был назначен на высокие должности в османской администрации: первоначально в качестве Видиского, а затем Хотинскского паши [3, p. 201][11]. «Колчаг-бей паша» умер в том же году, вскоре после своего возвращения в Хотинскую крепость [3, p. 202]. Таким образом отмечаем, что семейная генеалогическая традиция рода Колчаков, относящийся к Колчак-паше, не находит отклик в молдавских документальных источниках.

Новые данные о происхождении Колчаков выявляем из одного документа касающийся молдавских дворян из Херсонской губернии Российской Империи. В данном контексте имеем в виду определение Департамента Герольдии Сената от 4 июля 1808 года, о дворянском происхождении представителей нескольких молдавских херсонских родов, большинство из которых служили в казачьих воинских частей. К этими дворянам относятся и «Александр, Степан, Иван и Калин Колчаковы» [1][12]. В своем решении, Департамент Герольдии Сената заявлял, что все названные в том документе дворяне, в том числе и представители рода Колчаков, предъявили грамоты о благородном их происхождении, выданные от древних молдавских господарей, которые подтверждали, что они издавна служили той стране и свидетельства Дивана Молдавского Княжества [1][13].

Напоминаем, что Лукьян Колчак (прямой предок адмирала Александра Колчака), как и вышеназванные молдавские дворяне Колчаки, служил в составе казачьих воинских частей, а также жил и владел землей в Херсонской губернии. В этом смысле, показательно, что и херсонские губернские родословные книги не указывают на существование двух дворянских родов, под аналогичными именами. Поэтому, предполагаем что Лукьян Колчак был родственником Александра, Степана, Ивана и Калина Колчаков. В то же время имеющиеся источники пока не представляют возможность определить степень их родства – братья, двоюродные братья или племянники.

Этимологически название «Колчак» указывает на ее тюркское происхождение («qolčaq» = «рукав», от «qol» = «рука») [6, с. 50]. Отметим, что в молдавской среде относительно часто встречаются антропонимы тюркского происхождения (татарские [2], половецкие, печенежские, огузские). Эти имена не всегда говорят о существовании тюркского компонента в родословии их носителей (хотя, в науке, признана важность [4; 5] этого этнического элемента в формировании молдавского, а также и гагаузского, этносов – пр. н.), так как во времена османского владычества, многие молдаване позаимствовали некоторые турецкие прозвища, которые впоследствии стали фамилиями (например: Бакал, Бешлягэ, Бостан, Хажиу, Харабажиу, Делиу, Демиржиу, Кейбаш и др.).

 

[10] „Moscul au lovitu Hotinu, care puţină bătaie s-au făcutu şi au luatu pe Colceagu-bei paşa în robie”.

[11] „au datu Împărăţiea lui Colceagu-beiu sărhatul Hotinului, după ce s-au întorsu din robie de la Moscu, după cum sau scris mai înapoi, măcaru că întăiu l-au rănduitu la Vidinu, şi nelăsându-l multă vreme l-au rănduitu la Hotinu”.

[12] „…Черноморскаго полковаго хорунжскаго Романа Бабалича, капрала Дыми, и Андрона Ревенковых, прапорщика Ивана Керстина, Александра, Степана, Ивана и Калины Колчаковых…”.

[13] „доказательство о древнем их дворянстве грамоты молдавских господарей о подтверждении прописанным в них лицам за службу в древнейшия времена земель, свидетельства Дивана Княжества Молдавскаго”.

 

ON MOLDOVAN ANCESTORS

OF RUSSIAN ADMIRAL ALEXANDER V. KOLCHAK

Sergiu Bacalov

 Among the leaders of the army during the First World War (1914-1918) stands out the Russian Admiral Alexander V. Kolchak (1874-1920), a known personality in history in three hypostases: a scientist (hiydrographer, oceanographer and explorer of Arctic), commander (during the Russo-Japanese war (1904-1905), in the First World War and the Civil War in Russia), politician (Supreme Ruler of Russia during the Civil War, the leader of the white forces’ movement) [6, с. 52-54, 59-65].

During the First World War Alexander V. Kolchak has been operating on Baltic Sea, blocking successfully the actions of German fleet. In June 1916, due to the special merits, Kolchak was promoted in Counter Admiral rank. A short time later, he was sent to lead the fleet on the Black Sea, with advancement in rank of Vice-Admiral. Under his direct supervision, the Pontic water area was mined systematically, which significantly decreased the enemy fleet activity on the Black Sea. In 1917, connected to the revolutionary situation in Russia, Alexander V. Kolchak resigned [6, с. 54-58].

The official genealogy of Alexander V. Kolchak, based on tradition and family documents was drawn by Rostislav A. Kolchak, Admiral’s son, still in 1959. The disclosures published at that time were taken in different scientific and popular publications on biography and work of Alexander V. Kolchak. Subsequently, several pages of Kolchak family history and kinship in the female line were highlighted by researchers S.V. Drokov and O.V. Konovalova.

The first known ancestor of Kolchak family was Lukian Kolchak, centurion of the Cossack troops in Bug area who served on time of Tsars Pavel and Alexander I, the early nineteenth century. Lukian Kolchak has owned the lands „Ananiev land, Kherson guberniya, not far from Balta, Jerebkovka and Kantakuzinka”. He had two sons: Ivan and Fiodor. Ivan L. Kolchak was established to live in Odessa and was employed as a clerk in civil urban administration. He was married to Ekaterina Avksentievna Barkareva, who was noble. In Odessa, Ivan L. Kolchak, possessed three own houses, and in 1843 there was reconfirmed his statute of noble [7, с. 96-98]. Ivan L. Kolchak had three sons, who have made a military career: Vasile (born in 1837), Alexander (born in 1839), Piotr (born in 1843), and several daughters [7, с. 98].

Vasile I. Kolchak married Olga, the daughter of Ilya Mikhailovich Posohov (1810-1886), merchant of first guild, a honorary citizen of Odessa, with an important role in the life of Odessa. They had two children: son Alexander (4/16 November 1874-1920) and daughter Ekaterina (born in 1875), married to General Major Nikolai N. Krajanovski.

Alexander V. Kolchak was married, in March 1904, to Sofia Fedorovna Omirova (1876-1956), originally from Kamenets-Podolsk, a family of Orthodox nobles. In 1910 was born their son, Rostislav (1910-1965) [7, с. 98-99].

***

Regarding the origin of the Kolchak descent, the family tradition (unconfirmed documentary), pedals, without categorical formulations, on provenance from Ilias Pasha Kolchak, a Muslim Bosnian in the service of the Ottoman Empire as Khotin Pasha. In 1739, in the context of the Russo-Turkish War (1736-1739), Ilias Pasha Kolchak[6, с. 50; 10, c. 8] and his son Mehmet-bey, were made prisoners and taken to Russia, in St. Petersburg. Later they settled down to live in Polish Ukraine, on the right side of Dnieper, on the estate of a magnate friend. According to family tradition, Kolchak descent acquired obedience and Russian nobility in 1745 [9, гл. 1].

In the Moldovan sources, Ilias Pasha Kolchak is called „Colceagu-bei Pasha”. The chronicles confirm his fall in captivity to Russian in September 1739[3, p. 199][14]. But he had, already in spring 1740, not only returned in Russia, but has obtained high positions in the Ottoman administration: Pasha of Vidin, then again, Pasha of Khotin[3, p. 201][15]. „Colgeac-bei Pasha” died in the same year, shortly after his return to Khotin[3, p. 202]. We find that the information from Moldovan documentary sources relating to Kolchak Pasha of Khotin are contradictory with those maintained in the family tradition of Kolchak descent.

The new data on the origin of Kolchak descent are offered by a paper on Moldovan nobility from Kherson guberniya of the Russian Empire. On July 4, 1808, the Heraldic Senate Department was exposed on nobility confirmation of several representatives of Moldovan nobles families (most of them being employed as a Cossack military units) of Kherson guberniya. These include and „Alexander, Stepan, Ivan and Kalin Kolchak” [1][16]. In the decision of the Senate Heraldic Department stated, that all nominated nobles in the document, including those of Kolchak family, presented „nobility certificates issued by the rulers of Moldova, which confirmed that they served that country from ancient times” and „testimony from Moldova Principality Divan” [1][17].

We remind that Lukian Kolchak, Alexander V. Kolchak Admiral ancestor has enabled in Cossack military units, lived and ruled a land in Kherson guberniya, just as Kolchak Moldovan nobles. Yet, genealogical books of Kherson guberniya do not attest the existence of two noble nations bearing Kolchak name. Assume that Lukian Kolchak was a relative of Alexandr, Stepan, Ivan and Kalin Kolchak without decide on degree relatives: brother, cousin, nephew brother.

Etymologically, the surname „Kolchak” indicates on a Turkic origin („qolcaq” = „sleeve”, derived from „qol” = „hand”) [6, с. 50]. We note that at the Moldovans, we meet relatively frequently Turkic anthroponyms (Tartar [2], Cuman, Pecheneg, Oguz). Not always, the Turkic names indicate and a genealogic ascendance of their bearers (although in science, it is recognized the importance [4; 5] of this ethnic element in the formation of Moldovans, as well as the Gagauz), because during the Ottoman rule, many Moldovans adopted Turkish nicknames, subsequently transformed in surnames (Bacal, Beşleagă, Bostan, Hagiu, Harabagiu, Deliu, Demirgiu, Cheibaş etc.).

[14] „Moscul au lovitu Hotinu, care puţină bătaie s-au făcutu şi au luatu pe Colceagu-bei paşa în robie”.

[15] „au datu Împărăţiea lui Colceagu-beiu sărhatul Hotinului, după ce s-au întorsu din robie de la Moscu, după cum sau scris mai înapoi, măcaru că întăiu l-au rănduitu la Vidinu, şi nelăsându-l multă vreme l-au rănduitu la Hotinu”.

[16] „…Черноморскаго полковаго хорунжскаго Романа Бабалича, капрала Дыми, и Андрона Ревенковых, прапорщика Ивана Керстина, Александра, Степана, Ивана и Калины Колчаковых…”.

[17] „доказательство о древнем их дворянстве грамоты молдавских господарей о подтверждении прописанным в них лицам за службу в древнейшия времена земель, свидетельства Дивана Княжества Молдавскаго”.

 

BIBLIOGRAFIE / KAYNAKÇA / ЛИТЕРАТУРА / BIBLIOGRAPHY

 1. Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1601, filele 15, 15 verso, 16, 16 verso, 17, 17 verso, 18, 18 verso.
 2. Bacalov S., Despre provenienţa neamului Cantemireştilor (I) Consideraţii privind originea tătărească // Prutul. Revistă de cultură, Huşi, Serie nouă, Anul II (XI), Nr. 1 (49), 2012, p. 27-42.
 3. Cogălniceanu E., Leatopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea întăiu şi până la a patra domnie a lui Constantinu Mavrocordatu V.V. // Cronicile României sau letopiseţele Moldaviei şi Valahiei, editate de Mihai Kogălniceanu, tom. III, Bucureşti, 1874, 535 p.
 4. Djuvara N., Iarăşi despre Negru Vodă şi „Descălecătoare” // Magazin Istoric, 2000, nr. 8.
 5. Djuvara N., Thocomerius-Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti. Cum a purces întemeierea primului stat medieval românesc dinainte de „descălecătoare” şi până la aşezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeş. Noi interpretări. Bucureşti, 2007, 232 р.
 6. Дроков С. В., Александр Васильевич Колчак // Вопросы Истории, 1991, № 1, 50-67 с.
 7. Дроков С. В., Коновалова О. В., К истории рода адмирала Колчака // Отечественные архивы, 1992, № 5, 95-99 с.
 8. Гинс Г.К., Сибирь, союзники и Колчак, 1918.1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омскаго Правительства), том II, части II и III, Пекин, 1921, 606 с.
 9. Зырянов П., Адмирал Колчак, верховный правитель России, СПб., Серия «Жизнь замечательных людей», 2006, 637 с., глава 1.
 10. Кручинин А.С., Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память, Москва, 2010, 538 с.
 11. Смирнов М. И., Адмирал Александр Васильевич Колчак (Краткий биографический очерк), Париж, 1930, 60 с.
Реклама

Метки: , , , ,

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: