Архив | Март 2016

Conferinţa ştiinţifică Nicolae Spătaru Milescu — umanist european (380 ani de la naştere), 31 martie 2016

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
Institutul de Istorie
Sectorul Filosofie
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

Milescu

Conferinţa ştiinţifică
Nicolae Spătaru Milescu — umanist european (380 ani de la naştere)
31 martie 2016, Sala de Conferinţe a Bibliotecii Centrale a AŞM, Etajul 2, str. Academiei, 5.

Începutul la ora 10.00

Cuvânt de deschidere:
Tatiana POTÎNG, dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică UnAŞM
Silvia CORLĂTEANU, dr., secretar ştiinţific al Institutului de Istorie AŞM

10 00-13 00
Moderator: Gheorghe BOBÂNĂ, dr. hab., șef Catedră UnAŞM

Comunicări:
Andrei EŞANU, academician AŞM
Un dicţionar atribuit lui Nicolae Spătaru Milescu.
Gheorghe BOBÂNĂ, dr. hab. în filos., profesor universitar
,,Enchiridion” – mărturisirea de credinţă a lui Nicolae Spătaru Milescu.
Lidia TROIANOWSKI, dr. în filos. conferenţiar cercetător
O tentativă notabilă de promovare a artelor liberale.
Maria DANILOV, dr. în istorie, conf. univ.
Opera lui Nicolae Spătaru în colecţii de patrimoniu.
Rodica CIOBANU, dr. în filos., conferenţiar universitar
Nicolae Spătaru Milescu şi filosofia vieții practice.
Tamara CRISTEI, dr. în filol., conferențiar universitar
Nicolae Milescu Spătaru, scriitorul.
Ana MUNTEAN, studentă, anul I Filosofie
Nicolae Milescu Spătaru. Carte cu multe întrebări.
Vlad BADRAJAN, student, anul II Filosofie
Nicolae Spătaru Milescu – deschizător de drumuri spre Orient.
Oleg PASCARI, student anul III Filosofie
Nicolae Spătaru Milescu. Raţiunea dominantă.
Liliana ANDRONCEAN, studentă anul I Limbi şi Literaturi
Nicolae Spătaru Milescu în viziunea cărturarilor din timpul său.
Maria ZAHARIA, studentă anul I Limbi şi Literaturi
„Aritmologhion”, o carte de lectură şi instruire.

Prezentare de carte
Sergiu BACALOV. Despre satele Mileşti: neamurile boiereşti Milescu şi Milici. Studiu istorico-genealogic. Chişinău, Editura Bons Offices. 2012. (download.pdf)

(Deschide invitatie Conferinta Milescu pdf)