Архив | Декабрь 2015

Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie. (Studii şi documente), Volumul I, Colecţia „Din Tradiţiile Basarabiei”, Chişinău 2013, 312 p. ISBN 978-9975-120-12-8, ISBN 978-9975-120-11-1

Bacalov_Regiunea_Nistrului_de_Jos

Volumul 1  este dedicat istoriei satelor hăneşti din regiunea Nistrului de Jos, actualmente raionul Ştefan Vodă. Lucrarea reflectă aspecte din istoria, demografia, genealogia, heraldica etc. a peste 23 de localităţi (Alava, Antoneşti, Brezoaia, Carahasani, Căplani, Cioburciu, Copceac, Crocmaz, Ermoclia, Feşteliţa, Lazo (Iacobstal), Marianca de Jos, Olăneşti, Palanca, Popeasca, Purcari, Răscăieţi, Răscăieţii Noi, Semionovca, Slobozia, Ştefan Vodă, Ştefăneşti, Talmaza, Tudora, Viişoara, Volintiri). Nucleul central al primului volum formează Materialele Statistice din 1827.

Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XVIII-lea. Studiu istorico-genealogic, Chişinău, CEP USM, 2012, 467 p. ISBN 978-9975-71-282-8.

bacalov-boierime

În monografie este examinată din punct de vedere istorico-genealogic şi instituţional boierimea medievală moldovenească, în condiţiile în care această categorie social-economică şi politică reprezenta elita Ţării Moldovei. Au fost cercetate prin acestă prismă neamurile boiereşti Boul, Şeptelici, Jora, Mihuleţ, Durac, Nacu, Cantacuzino, Stamati, Cerchez, Abaza.

Autorul constată că numeroşi descendenţi ai boierimii moldoveneşti medievale, cu statut de răzăşi în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, locuiesc până în prezent, în număr mare, în multilpe sate din spaţiul carpato-nistrean, inclusiv în Republica Moldova.

deschide (Sergiu Bacalov,Boierimea Ţării Moldovei. Studiu istorico-genealogic, Chişinău, 2012)